Akkeronkruiden vormen een bijzondere groep planten die zich aan akkerbouw hebben aangepast. Om akkeronkruidsoorten te kunnen behouden is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de ecologie van deze planten; in akkerbouwsystemen zelf, en in de verschillende effecten van beheersmaatregelen. Akkeronkruiden vormen een heterogene groep planten die tot ca. 30 families behoren en veelal pionier- of ruigtesoorten zijn. Het betreft meestal thero- en geofieten.