Marjoleinbekje (Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel) is een nieuwe verschijning binnen de Nederlandse flora. Sinds de komst in 1990 is de soort op 90 locaties aangetroffen. Marjoleinbekje is een typische urbane soort en een nieuw karakteristiek floraelement op oude muren. In de regel groeit de plant bovenop muurtjes en beduidend minder op zijkanten. Ook treedt Marjoleinbekje als straatplant op. Daar zoekt deze nieuwkomer de randen van het plaveisel op, vaak in de luwte van tuin- en gevelmuurtjes. Ook op andersoortige stenige terreinen kan Marjoleinbekje opduiken, meestal in stedelijk gebied en nu en dan daarbuiten en dan met name in de duinen. In het herkomstgebied, dat delen van Zuidwest-Europa omvat, is Marjoleinbekje een beeldbepalende soort van kalkrijke rotsen. De soort is daar thuis in het Potentilletalia caulescentis, een rotsplantengemeenschap die onderdeel is van het Asplenietea trichomanis. Het Potentilletalia caulescentis kent een cultuurlijke tegenhanger in de vorm van het Tortulo-Cymbalarietalia, een gezelschap dat op met kalkspecie gevoegde muren huist. Marjoleinbekje blijkt in onze contreien typisch voor deze muurgemeenschap. Since 1990, when Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel first became established in the Netherlands, the species has been documented in ninety locations. Chaenorhinum origanifolium is a typical urban species and is a new floristic element characterizing 'old wall' plant communities. The species grows most frequently on the top of walls, less frequently on the side of walls, and least frequently on street pavement. Chaenorhinum origanifolium is indigenous to southwestern Europe, where it is a visually dominant species on calcareous rock outcrops and a characteristic species of the order Potentilletalia caulescentis (class Asplenietea trichomanis). In the Netherlands, C. origanifolium belongs to Tortulo-Cymbalarietalia, a plant community on walls built with lime mortar, which is related to Potentilletalia caulescentis.