*R.J.K. van der Auweraert, J.J.M. Berdowski, W.J. Jonker & P. Verhoeve (red.), Emissies in Nederland. Bedrijfsgroepen en regio’s. 1994 en ramingen 1995, Den Haag, 1996, 137 pag., Publicatiereeks Emissieregistratie Nr. 33. Info/bestellen: 070-3393852. C. Backes, P.C. Gilhuis, C. Lambers, T.A. Oudenaarden & J.M. Verschuuren, Het voorzorgsbeginsel in het natuurbeschermingsrecht. Een onderzoeksrapport, Raad voor het Natuurbeheer, Utrecht, 1996, 58 pag., kostenloos te bestellen bij het secretariaat van de Raad voor het Landelijk Gebied, 030-2331441. — De laatste daad van de inmiddels opgeheven Raad voor Natuurbeheer, in de vorm van een rapport dat grote invloed kan hebben op het natuurbeschermingsrecht in Nederland.