Een nieuwe combinatie in Glyceria — Zoals door M. Kerguélen in Buil. Soc. Bot. Fr. 125 (1978): 113—120 is uiteengezet, moet de plant die tot dusver als Glyceria plicata Fries bekend stond, de (oudere) naam Glyceria notata Chevallier krijgen. Beschouwt men Glyceria declinata en G. notata als ondersoorten van één soort (de argumenten hiervoor zullen over enige tijd in Gorteria worden gepubliceerd), dan dient ook G. declinata een nieuwe naam te krijgen. Zij heet dan Glyceria notata Chevallier subsp. declinata (Brébisson) Weeda, comb. nov. (basionym: Glyceria declinata Brébisson, Fl. Normandie, ed. 3, 1859: 354).