De volgende titels zijn uitgegeven door Altenburg & Wymenga, Postbus 32, 9269 ZR Veenwouden, tel. 0511-474764. De rapporten zijn schriftelijk of telefonisch te bestellen, prijs excl. verzendkosten. Opdrachtgever Staatsbosbeheer. W. Altenburg & S. Kolkman, De vegetatie van het natuurreservaat De Stoenckherne in 1994, Veenwouden, 1996, 15 pag. + bijlagen, ƒ 20, A & W-rapport III.