Op 5 juni j.l. overleed, na een vrij langdurig ziekbed, onze trouwe medewerker en vriend Theodorus Johannes Reichgelt, in de leeftijd van 63 jaren. In het volgende nummer van Gorteria hopen wij een In Memoriam aan hem te wijden.