Anonymus, Wilde planten in Noord-Holland, Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem, 1987, 176 pag., ƒ 24,50, ISBN 90-70024-48-9. Een publieksverslag over de resultaten van de flora-inventarisaties van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland met daarin opgenomen kaartjes, teksten en aquarellen van 120 plantesoorten; een fraai uitgegeven boekje. * G.H.P. Arts, Geschiedenis van de verzuring van zwak gebufferde wateren in Nederland onder invloed van atmosferische depositie, Dutch priority programme on Acidification, Rapport 28-01, Laboratorium voor Aquatische Oecologie Nijmegen, Toernooiveld, 6525 ED Nijmegen, 1987, 51 pag. + 5 bijlagen.