In Gorteria 1 (9), 1963, p. 97—98 werd melding gemaakt van het verschijnen en bloeien van de in de Verenigde Staten en Canada voorkomende orchideeënsoort Spiranthes cernua (L.) Rich. in hortus „De Wolf” te Haren (Gr.). Twee exemplaren, waarvan één in bloei, werden aldaar voor het eerst waargenomen in 1961; in 1962 waren er drie fraai bloeiende planten (lit. 1). Ook daarna is elk jaar in de nazomer bloei en zaadvorming opgetreden. Dat de soort zich onder de thans ter plaatse heersende omstandigheden en bij de huidige werkmethodiek „thuis voelt” moge blijken uit het feit, dat in 1965 minstens 9 exemplaren werden aangetroffen, tot op een afstand van 1 m van de oorspronkelijke groeiplaats. De 3 oudste planten zijn nog wel aanwezig, verkeren echter in slechte toestand en bloeien niet meer. Daarentegen hebben nu 3 andere exemplaren mooi gebloeid en ook zaad gegeven.