De floristiek heeft vanouds een belangrijke plaats gehad binnen de KNBV. Tot mei 1990 had de vereniging zelfs twee commissies voor de Nederlandse flora namelijk de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland (CFON) en de Commissie voor de Bescherming van de Wilde Flora (CBWF). In de laatste jaren vonden er binnen de floristiek en binnen de KNBV ontwikkelingen plaats waaruit duidelijk werd dat het gewenst zou zijn dat beide commissies tot fusie zouden komen en niet afzonderlijk, en in zekere isolatie van elkaar, verder zouden werken. Door een bundeling van krachten zouden er nieuwe stimulansen kunnen ontstaan voor studie, onderzoek en voorlichting met betrekking tot de Nederlandse flora. Op voorstel van beide commissies heeft het bestuur van de KNBV dan ook op haar jaarvergadering van mei 1990 besloten om tot fusie over te gaan. Er is daardoor een nieuwe commissie ontstaan, die als naam heeft gekregen: Commissie voor Onderzoek en Behoud van de Wilde Flora. Door deze fusie is er aan het afzonderlijke bestaan van beide floristische commissies dus een einde gekomen. Deze gebeurtenis was de aanleiding om kort stil te staan bij de geschiedenis van beide commissies. Zij hebben gefunctioneerd in een periode waarin er zich grote veranderingen hebben voltrokken in het Nederlandse landschap. Deze hebben een diepgaande invloed gehad op onze flora. We vinden dit, zoals we zullen zien, weerspiegeld in de activiteiten van de ‘oude’ commissies.