G. ALLERSMA, Beweiding Oosterkwelder, Schiermonnikoog. Verslag doctoraal onderwerp Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, Gr. / Intern rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1976, 110 pag., fotokopie¹). Het resultaat van een onderzoek in het kader van het begrazingsproject van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, dat in 1970 van start ging met het doel om inzicht te verkrijgen in het effect van begrazing op natuurgebieden. A. VAN DE BEEK, Rubus een moeilijk geslacht? Rijksherbarium, Leiden, 1976, 14 + 1 pag., stencil²). Een inleiding tot de „Batologie”, die de deelnemers aan de uitstekend geslaagde Rubus-excursie op 7 augustus j.l. tevoren kregen thuis gezonden.