Deze rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 05110-74764. Opdrachtgever Staatsbosbeheer. ** W. Altenburg, M. Brongers & C. ten Oever, De vegetatie van de komgronden Bommelerwaard en Waardenburg in 1993, Veenwouden, 1994, 33 pag. + bijlagen en kaarten, A&Wrapport 93.