P. AELLEN, Die Amaranthaceae Mitteleuropas, mit besonderer Berücksichtigung der adventiven Arten. Carl Hanser Verlag, München, 1961, 72 pag, 49 fig., 1 gekl. plaat. D.M. 20.— De bewerking der in Midden-Europa inheemse en adventieve Amaranthaceae door de specialist dezer familie P. Aellen te Basel, die reeds in 1959 in de nieuwe druk van Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa werd gepubliceerd, is thans uitgegeven als een afzonderlijk boekje. Op deze wijze is het mogelijk dat ook zij, die geen abonnement op de grote Hegi hebben, deze bewerking aanschaffen.