Het kranswier Nitella confervacea (Bréb.) A.Braun ex Leonh. is gevonden gevonden op 27 augustus 2010 in het Winkelsven, aan de zuidrand van de Kampina, Oisterwijk. De bodem van het ven is uitgeschraapt in 2007. Voor de buffering van het water wordt gebruik gemaakt van het spoelwater van een waterpompstation. In het vegetatieseizoen van 2009 stond de vindplaats droog. In 2010 groeiden er op de vindplaats 50 tot 60 planten van N. confervacea in zwak gebufferd water van 20–30 cm diep op een zandbodem met een 2–3 cm laagje van los slib. De habitus van de planten is een dichte, wat afgeplatte halve bol van 2–4 cm hoog en 6–8 cm breed. De hoofdjes zijn aan de meeste takken eerder rond dan langwerpig. De vegetatie waarin N. confervacea werd aangetroffen, kan het best gekarakteriseerd worden als behorend tot het Nitelletum translucentis of een natte vorm van het Littorellion. De dichtstbijzijnde vindplaats van N. confervacea ligt op ongeveer 65 km afstand in België. Grote populaties bevinden zich in de Bovenrijnse laagvlakte in Duitsland. Nitella confervacea is niet de enige bijzondere soort die sinds de herstelwerkzaamheden in het Winkelsven werd gevonden. Bij elkaar zijn daar in 2010 maar liefst 22 soorten vaatplanten van de Rode lijst gevonden. On August 27, 2010, the stonewort species Nitella confervacea (Bréb.) A.Braun ex Leonh. was found in the Winkelsven, a moorland pool on the southern edge of the Kampina, Oisterwijk (Province of Noord-Brabant). Restoration of the Winkelsven started in 2007 and involved the removal of accumulated bottom material down to the sandy soil. The natural acidity of its water is being buffered by wash from a local water pumping station. In 2009, the water level of the pool had been very low and the site where the plants of N. confervacea appeared a year later, in 2010, had fallen dry. In 2010, 50 to 60 plants of N. confervacea were found growing in 20–30 cm deep water on this site. These plants were attached to a sandy substrate that was covered by a 2–3 cm thick layer of fine organic matter. The plants form a dense, flattened dome of 2–4 cm high and 6–8 cm wide. Shoot apices with rounded ‘heads’ predominate over shoot apices with cylindrical ‘heads’. The vegetation in which N. confervacea was found is best described as a Nitelletum translucentis or a wet modification of the Littorellion. The nearest known population of N. confervacea is located in Belgium at about 65 km from the Winkelsven, while large populations are present in the Upper Rhine Valley, Germany. Nitella confervacea is not the only remarkable species found in the Winkelsven following restoration measures; in 2010, no less than 22 species of vascular plant species included on the Dutch Red List were found there.