D. DE BOER, Kalkgrasland-vegetaties in Zuid-Limburg en aangrenzende gebieden, een typologische en oecologische studie van een vijftal terreinen. Instituut voor Systematische Plantkunde, Utrecht 1976, 154 pag. + 7 bijlagen, fotokopie ¹). B. BRASTER, R. REIJNEN & C. VELDHUIS, De vegetatie van het Oude Rijnstrangengebied bij Zevenaar. Afdeling Geobotanie, Katholieke Universiteit, Nijmegen, 1976, 70 + 20 pag. + 3 bijlagen, fotokopie ¹). Het resultaat van een onderzoek naar de veranderingen in de milieufactoren op basis van een vergelijking van een recente en een vroegere vegetatiekartering.