In een eerder FLORON-katern (nr. 3 van oktober 1991) is de aandacht gevestigd op een tweetal ganzevoet-soorten die in Nederland in opmars zijn, namelijk het Druifkruid (Chenopodium botrys) en de Liggende ganzevoet (Chenopodium pumilio). De toename van het aantal bekende vindplaatsen is aanleiding geweest beide soorten op te nemen in de laatste druk van Heukels’ Flora van Nederland. De vondsten in Nederland van de beide soorten na 1950 staan weergegeven in Fig. 1.