Nog niet zo lang geleden verscheen er een dik deel van Gorteria. Het was een uit drie nummers samengevoegd deel, dat werd uitgegeven als uiting van waardering voor J. H. Kern, die in december 1968 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Wederom verschijnt er een speciaal nummer van Gorteria en de recipiënt van dit feestexemplaar is S. J. van Ooststroom, die op 2 januari 1971 vijf en zestig jaar is geworden.