Nog niet lang geleden werd er over onze manier van omgaan met de natuur vaak een beetje denigrerend gedaan. Wat hebben we aan die soortenjagerij. De resultaten van de waarnemingen van vrijwilligers en professionals zijn nu gebundeld in twee grote gedetailleerde databanken, die een belangrijke rol spelen bij het beleid over natuur en milieu, en bij natuurbescherming en -beheer. Door het groot maatschappelijk belang van onze gezamenlijke inspanningen is FLORON nu echt erkend. Het lijkt mij goed om hier een kort overzicht te geven over de geschiedenis van onze floradatabank. Op 21 december 1989 werd het derde en laatste deel van de Atlas van de Nederlandse Flora ten doop gehouden. Al in het begin van 1989 begonnen Rijksherbarium/Hortus Botanicus en FLORON aan een project voor aanvulling van het Atlas-bestand, vooral met nieuwe vondsten van de meer zeldzame soorten die niet meer in de Atlas terecht waren gekomen. Vlak na de officiële presentatie van de Atlas werd het plan geboren om een nieuwe databank te maken, echter niet meer op uurhok- maar op kilometerhok-basis.