Anonymus, Cruydt-Hoeck: De dikke zadenlijst, Postbus 1414, 9701 BX Groningen, 1990, 212 pag., te bestellen door overmaking van ƒ 5 op giro 4058000 t.n.v. Cruydt-Hoeck, Groningen. — Een zeer informatieve catalogus voor wie een fraaie tuin of plantsoen wil maken met inheemse en goed geselecteerde uitheemse planten. * Anonymus, Inventarisatie van planten in het park Westerveld en de Steenen Kamer, Gemeente Arnhem, Dienst PeBReM, Blankenweg 22, 6827 BW Arnhem, 1989, 66 pag.