De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 90 personen. Zij kwamen af op een gevarieerd programma van voordrachten en demonstraties. Van de voordrachten van Dekker, Nat, Duistermaat en Odé is een samenvatting in dit katern opgenomen. Van de overige voordrachten en de demonstraties volgt hieronder een korte samenvatting. Het verhaal van Eddy Weeda met de titel ‘Planten en hartstochten: Orchideeën onder en boven de wet?’ toonde de chaos en verwarring die (nog steeds) heerst binnen de systematiek van met name de Dactylorhiza’ ’s.