*J. Buurman, The eastern part of West-Friesland in later prehistory. Agricultural and environmental aspects, Proefschrift R.U. Leiden, 1996, 223 pag. A. Farjon & P. van der Linden (red.), Atlas van de flora van het Gooi, Stichting Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek e.o., Hilversum, 1996, 354 pag., ƒ 65. Info: De Wijde Blik, 035-6859402. — Een verspreidingsatlas waarin de soorten per ecologische groep zijn gerangschikt. De vondsten zijn per kilometerhok gerangschikt op twee kaartjes: voor en na 1970. Bij een groot aantal soorten zijn teksten gemaakt, vergelijkbaar met die van de eerste twee delen van de Atlas van de Nederlandse Flora. Een goed gedocumenteerd, kritisch werk.