Evenals in voorgaande jaren organiseert het Rijksherbarium tezamen met de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging weer een aantal zaterdagexcursies. Waren de excursies van de afgelopen jaren gericht op het verzamelen van gegevens voor de Atlas van de Nederlandse Flora, dit jaar wordt getracht steun te verlenen aan bepaalde regionale onderzoeken, omdat de inventarisatie ten behoeve van de atlas inmiddels is afgesloten. Een ieder die belang stelt in de Nederlandse floristiek, is van harte welkom om aan de volgende excursies deel te nemen: datum plaats van vertrek 15 juni Klarenbeek 22 juni Vlissingen 10 aug. Zwolle 24 aug. Goor 31 aug. Hoogeveen 21 sept. ? (Zuid-Limburg) leiding A. van de Beek en H.L. Menke F. Adema en J.W. Jongepier P. Bremer en A. Corporaal C.L. Plate en P.F. Stolwijk H.D. Heinemeier en A.S. Troelstra D.Th. de Graaf en J. Mennema De plaats van vertrek van de op 21 september te houden adventievenexcursie langs de Maas wordt later vastgesteld in verband met de situatie ter plekke. Nadere informatie hierover is vanaf medio augustus verkrijgbaar bij D.Th. de Graaf, tel. 043-13671.