In deze bibliografie wordt een overzicht gegeven van de door D.T.E. van der Ploeg gepubliceerde geschriften betreffende botanische onderwerpen. Voor andere publicaties wordt verwezen naar eerdere bibliografieën: — B. van der Veen, 1979, Mids blommen en fûgels. Leeuwarden. B. van der Veen, 1989. Fjild- en sneupwurk fêstlein. Vanellus 42: 57-60.