De moeilijke determinatie van ingeburgerde Amerikaanse herfstasters (Symphyotrichum Nees subg. Symphyotrichum sect. Symphyotrichum, Asteraceae), als gevolg van uiteenlopende opvattingen over hun taxonomie, was voor ons aanleiding om deze planten beter te leren kennen. In september en oktober 2011 verzamelden de auteurs GMD en AIR in het oostelijke rivierengebied materiaal van 46 ingeburgerde herfstaster-populaties. De afzonderlijke collecties werden gedroogd, en opgezet. Metingen werden verricht aan stengels, bladen, hoofdjes, bloemen en secundaire bloeiwijzen. De kenmerken van buis- en lintbloemen bleken het bruikbaarst voor het onderscheiden van groepen: aantal lintbloemen, kleur, lengte en breedte van de plaat (mm), aantal buisbloemen, lengte buisbloemen (mm), lengte limbus (mm), lengte lobus (mm), lengte pappus (mm). Het verzamelde materiaal laat zich toewijzen aan drie soorten: Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom (33 exemplaren), S. ontarionis (Wiegand) G.L.Nesom (3 exemplaren), S. lateriflorum (L.) Á.Löve & D.Löve (10 exemplaren). De voorgestelde toewijzing wordt gemotiveerd. Het kleine aantal onderzochte planten maakt de determinaties voorlopig. The difficult identification of Michaelmas Daysies (Symphyotrichum Nees subg. Symphyotrichum sect. Symphyotrichum, Asteraceae), as a result of differing views on their taxonomy, challenged us to get a better knowledge of these plants. During September and October 2011 the authors GMD and AIR sampled 46 naturalized populations of Michaelmas Daysies in the eastern part of the Dutch Rhine area. The individual collections were pressed, mounted on herbarium sheets, and labeled. Measurements were taken from stems, leaves, capitula, florets, and secondary inflorescences. The characters of disc and ray florets appeared most useful for identification: number of ray florets, and color, length and width of strap (mm), number of disc florets, their length and width (mm), length of limbus (mm), length of lobus (mm), length of pappus (mm). The collections may be assigned to three species: Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom (33 specimens), S. ontarionis (Wiegand) G.L.Nesom (3 specimens), S. lateriflorum (L.) Á.Löve & D.Löve (10 specimens). The proposed assignments are motivated. The small number of investigated plants render the identifications preliminar.

Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Dirkse, G., Reijerse, F. A. I., & Duistermaat, L. (2014). De ontrafeling van in Nederland ingeburgerde Amerikaanse herfstasters (Symphyotrichum Nees subg. Symphyotrichum sect. Symphyotrichum, Asteraceae). Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 37(1), 1–24.