Neofieten van de twintigste eeuw door Lennard Pisa, Rijksherbarium. Van deze lezing is geen samenvatting beschikbaar. De verspreiding van doelsoorten in relatie tot de Ecologische Hoofdstructuur door Adrienne Lemaire, Stichting FLORON. Dit onderzoek is verschenen als FLORON-rapport nr. 3, waarvan een samenvatting is verschenen in Gorteria 23(4).