P. Aanen, W. Alberts, G.J. Bekker, H.D. van Bohemen, P.J.M. Meiman, J. van der Sluijs, G. Veenbaas, H.J. Verkaar & C.F. van de Wetering, Natuurtechniek en Waterstaatswerken, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 199, 1990, 143 pag., ISBN 90-5011-044-4, ƒ 26,50, te bestellen via gironummer 13028 t.n.v. Stichting Uitgeverij KNNV, Eindhoven. * Achtergrondreeks Natuurbeleidsplan, 2: Grondwaterstromingsstelsels in Nederland (zie G.B. Engelen); 3: Levend verleden (zie A.J. Haartsen); 4: Toestand van de natuur (zie J.A. Weinreich); 5: Nederland in vorm (zie G.P. Gonggrijp); 6: Natuurontwikkeling (zie F. Baerselman); 7: Natuurwaardenkaart (zie J.J. Bakker).