H. Haeupler & T. Muer, Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. 2000, 759 pag., >4000 kleurenfoto’s + detailtekeningen en -foto’s, ƒ 185, ISBN 3-8001-3364-4. Dit magistrale fotoboek overtreft de toch ook prachtige Flora Helvetica (zie Gorteria 22: 170). Afgebeeld worden alle ca. 4000 taxa van de Duitse flora volgens de opvattingen en nomenclatuur van de Duitse standaardlijst (Wisskirchen & Haeupler 1998). Ook is men er in geslaagd om bijna alle “kleine soorten” af te beelden, wat voor de Nederlandse gebruiker heel interessant is omdat een aantal van die “kleine soorten” ook bij ons voorkomen. Die foto’s zijn geslecteerd door de desbetreffende specialist zodat er geen twijfel hoeft te bestaan aan de juistheid van de naam bij de afbeelding. (Wel vond ik een vergissing: de detailafbeeldingen van Valerianella rimosa en V. dentata zijn omgewisseld). Zo zijn er veel foto’s opgenomen van waterranonkel-taxa, van de genera Dryopteris, Rosa, Carex, Oenothera, Festuca, Dactylorhiza, Elytrigia (Elymus), Sorbus, Rosa, en zijn de notoir moeilijke genera Alchemilla, Rubus (46 pagina’s!) en Hieracium compleet afgebeeld; bij Taraxacum heeft men zich tot de 11 secties beperkt. Voor niet-specialisten, zoals ondergetekende, valt er daardoor veel uit dit boek te leren. Eigenlijk bevat het boek ook een Flora, met korte diagnostische beschrijvingen en tal van biologische kenmerken, eetbaarheid, biotooptypering, etc. Dit alles in sterk afgekorte vorm of met symbolen. Waar nodig zijn lijntekeningen opgenomen met details die op foto’s niet te zien zijn. Ook zulke moeilijk fotografeerbare planten als bloeiende grassen of fonteinkruiden zijn voorteffelijk weergegeven. Telt men de verspeidingsatlas (Haeupler & Schönfelder, 1988) erbij, dan heeft prof. Henning Haeupler (te Bochum) een trilogie gemaakt die de standaardisering van de hele midden-europese flora een grote stap dichterbij heeft gebracht. In absolute zin is het boek vrij duur, maar het gebodene is dat dubbel en dwars waard: alle foto’s zijn doeltreffend in illustratief opzicht, en voorbeeldig afgedrukt. Ook de typografie en layout is zeer verzorgd, zodat gesproken kan worden van een meesterwerk in de Europese floristiek.