Ten years after the first spontaneous occurrence in the Netherlands, Asplenium septentrionale was discovered on a canalside wall in Rotterdam.

Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Andeweg, Remko, Brekelmans, Floris, & de Knegt, Bart. (2001). Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (Noordse streepvaren) gevonden in Rotterdam. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 27(2/3), 25–28.