Senecio congestus (R. Br.) DC. in Zeeland. In de lijst met zeldzame planten 1975 (Gorteria 8, 1977, p. 135—156) werd Senecio congestus opgegeven van Eversdijk, Z.-Beveland, met de vermelding, dat deze soort in het Deltagebied nooit zuidelijker dan Schouwen en Tholen was waargenomen. Ir. J. W. Jongepier (O.-Souburg) en W. de Munck (Yerseke) maken mij er op attent, dat deze opmerking niet juist is. De eerste heeft de soort reeds in 1966 of 1967 in een droogvallend plasje nabij dijkwerkzaamheden bij Vlissingen aangetroffen; ook vond hij Senecio congestus in 1977 eveneens op Z.-Beveland, langs een nieuw gegraven sloot, O. van Heinkenszand. De heer De Munck schrijft mij, dat de moerasandijvie na de afsluiting van de Zandkreek en het Veerse Gat veelvuldig is aangetroffen zowel op de schorren van Kamperland als op de schorren in het Noord-Sloe. Ook is de soort éénmaal gevonden op een bedijkt schor bij Nummer Een, Z.-Vl., O. van Breskens. Dit brengt het aantal vindplaatsen van S. congestus, die in ons land zijn belangrijkste verspreidingsgebied heeft, in het Deltagebied zuidelijker dan Schouwen en Tholen op 8 (fig. 1). Leiden