The authors describe the habitat of Cardamine pratensis L. subsp. picra De Langhe et D’hose at the Sint Jansberg in Mook (prov. of Limburg).

Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Sykora, K. V., & Sykora-Hendriks, C. M. P. (1978). De standplaats van Cardamine pratensis L. subsp. picra De Langhe et D’hose aan de voet van de Sint Jansberg te Mook. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 9(2), 23–25.