The authors describe the habitat of Cardamine pratensis L. subsp. picra De Langhe et D’hose at the Sint Jansberg in Mook (prov. of Limburg).

Additional Metadata
Journal Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
Sykora, K.V, & Sykora-Hendriks, C.M.P. (1978). De standplaats van Cardamine pratensis L. subsp. picra De Langhe et D’hose aan de voet van de Sint Jansberg te Mook. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 9(2), 23–25.