In de afgelopen jaren kon een viertal sieralgsoorten als nieuw voor de Nederlandse flora worden vastgesteld: Mesotaenium caldariorum, Actinotaenium pinicolum, Cosmarium pericymatium en Staurastrum habeebense. De standplaatsen van waaruit deze soorten verzameld werden, zijn voor sieralgen ongebruikelijk, te weten een regenpijp, een droge veenmosbult, een stenen tuinornament en een betonnen havenhoofd. Buiten Nederland staan genoemde soorten bekend als (zeer) zeldzaam. Aangezien genoemde habitats tot voor kort niet of nauwelijks specifiek op sieralgen zijn geïnventariseerd, mag echter verwacht worden dat de hieronder besproken soorten minder zeldzaam zijn dan tot voor kort werd verondersteld. Four desmid species, Mesotaenium caldariorum, Actinotaenium pinicolum, Cosmarium pericymatium and Staurastrum habeebense were found to be new to the Dutch flora. They were found in quite unusual habitats, i.e., a rain-pipe, a dried Sphagnum hummock, a stone garden ornament and a concrete harbour platform, respectively. The desmid species mentioned above are also known to be (very) rare outside of the Netherlands. However, because the above-mentioned habitats have been little investigated for desmids, more records can be expected.