Potamogeton filiformis Pers. in Nederland? P. filiformis wordt voor Nederland uitsluitend vermeld door Westhoff & Den Held, Plantengemeenschappen in Nederland, 1969, p. 54. Deze opgave is gebaseerd op niet-bloeiende exemplaren uit een collectie die in 1965 werd verzameld in het Veluwemeer. Bij herdeterminatie is echter gebleken dat deze collectie tot Juncus bulbosus behoort.