*I.H.W. Bax & W. Schippers, Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland. Veldgids, Wageningen, 1998, 88 pag., uitgave van IKC-natuurbeheer, publikatienummer C-18. — Een geheel in kleur uitgegeven gidsje bedoeld voor mensen die beheersovereenkomsten sluiten met boeren, voor terreinbeherende instanties en voor individule boeren, bedoeld als hulpmiddel bij het streven naar soortenrijke, botanische waardevolle graslanden. M. Coesèl, De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Opulus Press, Van der Valk Boumanweg 180Y, 2352 JD Leiderdorp, 1997, 221 pag., ƒ 37,50, ISBN 90-803988-1-0.