Deze rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 05110-74764. Opdrachtgever Staatsbosbeheer. **W. Altenburg, Natuurwaarden in het Swette-gebied, ecologisch onderzoek in de herinrichting ‘Swette-De Burd’, Veenwouden, 1995, 40 pag., A&W-rapport 112. **C. ten Oever & M. Brongers, De vegetatie van de natuurreservaten Moerputten en Sompen & Zooislagen in 1993, Veenwouden, 1994, 24 pag. + bijlagen en kaarten, A&W-rapport 90.