De triploïde hybride Equisetum ×ascendens Lubienski & Bennert, die twee genomen bevat van Schaafstro, E. hyemale L., en één van de Vertakte paardenstaart, E. ramosissimum Desf., is op twee locaties in Nederland gevonden. Het is de eerste keer dat deze hybride buiten het Duits-Franse Rijndal is aangetroffen. In dit artikel worden de morfologische kenmerken die deze bastaard onderscheiden van de diploïde hybride E. ×moorei Newman en beide oudersoorten besproken. Tevens wordt de verspreiding van het E. hyemale-E. ramosissimum-complex in Nederland behandeld. Bij vrijwel alle veronderstelde vindplaatsen van E. hyemale in het noordwesten van het land blijkt het feitelijk te gaan om klonen van de bastaard E. ×moorei. The triploid hybrid Equisetum ×ascendens Lubienski & Bennert, which incorporates two genomes of E. hyemale L. and one of E. ramosissimum Desf., is recorded from two locations in the Netherlands. This is for the first time that this hybrid has been recorded outside the German-French Rhine Valley. This paper presents the morphological characters that distinguish the hybrid from the diploid hybrid E. ×moorei Newman and both parent species and discusses the distribution of the E. hyemale-E. ramosissimum-complex in the Netherlands. It is shown that nearly all clones in the northwest of the country, previously attributed to E. hyemale, actually belong to the hybrid E. ×moorei.