J. ABRAHAMSE, W. JOENJE & N. VAN LEEUWEN-SEELT (red.), Waddenzee, natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken, Landelijke Ver. tot Behoud van de Waddenzee, Harlingen/Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, ’s-Graveland, 1976, 368 pag., ƒ 79,90 (voor leden van de uitgevende Verenigingen ƒ 59,90). In dit veelzijdige, fraai geïllustreerde werk is het hoofdstuk Plantengroei van de hand van W. Joenje en Prof. Dr. V. Westhoff, m.m.v. Dr. E. van der Maarel. J. C. BOTH, De vegetatie van enkele blauwgraslandcomplexen, doctoraal scriptie, Vakgroep Natuurbeheer, Wageningen/Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1976, 91 pag. + bijlagen, fotokopie ¹). Het onderzoek werd verricht in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel en had ten doel (vooral vegetatiekundige) gegevens te verkrijgen, nodig voor het opstellen van richtlijnen voor een optimaal beheer van blauwgraslanden.