– De aanduiding ‘r’ is weggevallen bij Astragalus glycyphyllos, Ceterach officinarum en Vaccinium uliginosum. Toch zouden we ook van deze soorten graag Rode-Lijstformulieren ontvangen. – Daarnaast staat bij Knautia arvensis, Polystichum lonchitis en Verbascum nigrum een ‘r’ in plaats van een ‘a’; het is niet nodig voor deze soorten een Rode-Lijstformulier in te vullen, maar wèl om een abundantieschatting te maken.