Vondsten op Walcheren. In mei 1968 vond ik aan de oostzijde van het dorp Westkapelle (Topogr. kaart 1 : 50.000, blad 48, hok 21, ter hoogte van paal 40) een nieuwe groeiplaats van Catapodium marinum. Aan de zeezijde van een steenachtige duinovergang groeiden een 60 à 70 planten. Onder invloed van de zuiderzon waren ze op dat tijdstip voor het merendeel al in bloei.