Volgens de Heukels’ Flora¹ komen er in Nederland twee soorten van het geslacht Schoenoplectus voor met een driekantige stengel: S. triqueter (L.) Palla (Driekantige bies) en S. pungens (Vahl) Palla (Stekende bies). Een derde driekantige soort is tot voor kort alleen adventief gevonden: S. mucronatus (L.) Palla. Van de volgende adventiefvondsten is herbariummateriaal in het NHN gearchiveerd: Gorichem 1915: aanvoerterrein met afval van meelfabriek, Amsterdam 1968: Oostelijke Handelshaven en Eindhoven 1985: kaalslag van een voormalige tabaksfabriek. Vrij recent is de S. mucronatus echter ook aangetroffen in het Gooi en in de Reuselse Moeren; op beide terreinen is natuurbouw gepleegd en is van uitplanten of uitzaaien geen sprake geweest. Waarschijnlijk betreft het een natuurlijke uitbreiding van het areaal, zoals dat ook geldt voor Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schuit. (Eivormige waterbies), eveneens een soort uit Centraal-Europa die een vergelijkbare standplaats verkiest en recent ook op een aantal plaatsen is opgedoken. Reden genoeg om de verschilkenmerken van deze drie kantige biezen eens op een rij te zetten.