**M. Brongers & G. Berg, De vegetatie van de duinen van Vlieland in 1996, Veenwouden, 1997, 23 pag. + bijlagen en kaartbijlagen (los), A & W rapport 150. Het onderzoek is verricht in opdracht van SBB Regio Friesland. D. Bal & R. Reijnen, Natuurbeleid in uitvoering: inspanningen, effecten, verwachtingen en kansen, Achtergronddocument 8 van Natuurverkenning ’97, IKC, Wageningen, 1997, 135 pag., ƒ 30. Info: 0317-474801.