In dit artikel worden twee nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) beschreven van het militaire terrein op ‘De Hors’, Texel. Van beide groeiplaatsen zijn vegetatieopnamen gemaakt. De eerste groeiplaats is mossenrijk en wordt gerekend tot het Phleo-Tortuletum brachythecietosum. Naar schatting komen hier meer dan 10.000 exemplaren van Dwerggras voor. De tweede groeiplaats betreft een vlakliggend Elymo-Ammophiletum festucetosum arenariae, de typische plantengemeenschap van de binnenzijde van de zeereep. This paper reports on two new localities of Mibora minima (L.) Desv. (Early sand-grass) in the military area at ‘De Hors’, Texel. Relevés have been used to describe the vegetation composition of these two sites. The vegetation of the first site is characterised by mosses and is assigned to the Phleo-Tortuletum brachythecietosum. The population of M. minima is estimated over 10.000 specimens there. The vegetation of the second site is assigned to the Elymo-Ammophiletum festucetosum arenariae, the characteristic plant community of the inland side of the white dunes along the shore line.