*P. Bremer, De ontwikkeling van flora / vegetatie in het natuurontwikkelingsgebied Strootman, Zolle, 1999, 15 pag. + bijlagen, uitgave Provincie Overijssel, Notitie milieu-inventarisatie nr. 9901. Info: 038-4251752 (P. Bremer). J. Buis & J.P. Verkaik, Staatsbosbeheer. Honderd jaar werken aan groen Nederland, Utrecht, 1999, 287 pag., ƒ 69,90, ISBN 90 5345 138 2.