Vele jonge belangstellenden in onze flora blijven in het begin steken, omdat ze niet goed weten, hoe ze het aan moeten pakken. Ze worden teleurgesteld door de moeilijkheden die ze ondervinden, en alleen de echte doorzetters onder hen worstelen zich door die moeilijkheden heen en komen pas na veel moeite zover, dat ze zich tot de gevorderde floristen kunnen rekenen. Voor hen is dit boekje een gids, die op enthousiaste en toch praktische wijze aangeeft, hoe deze beginmoeilijkheden het best zijn te overwinnen. Het vertelt hoe en waar gezocht kan worden, hoe het best verzameld wordt en helpt hen over de eerste moeilijkheden van het determineren heen. Het aanleggen van een herbarium wordt uiteengezet, zowel voor hogere als voor lagere planten. Verdere hoofdstukken handelen over onze grote herbaria, samenwerking met andere floristen, de inventarisatie van de Nederlandse flora, plantengeografie, geven een historisch overzicht van de kennis van onze flora en nog vele zaken meer. Ook de gevorderde florist vindt hier nog heel wat van zijn gading, al was het alleen maar dat hij hier, op praktische wijze geordend, allerlei gegevens bijeen vindt, die hem van pas kunnen komen. Het aanschaffen van dit prettig geschreven en typografisch goed verzorgde boekje wordt alle lezers van Gorteria van harte aanbevolen.