Anon., Reggedal 1983, IVN-afd. Hellendoorn-Nijverdal, 8 pag. + lijsten, fotokopie.* Een lijst van plantetaxa, waargenomen in 1983 in kilometerhok 28.32.14. F.A. Bink (red.), Natuurbeheer in Nederland, Deel 1, Levensgemeenschappen, 2e druk, Pudoc, Wageningen, 1984, 391 pag., ƒ 55. Een boek over de verschillende levensgemeenschappen in Nederland: hun kenmerken, geschiedenis, bedreiging en beheersmogelijkheden.