Het belang van de bramen voor floristieken vegetatiekunde in Nederland. In de in het begin van deze eeuw verschenen monografie der Europese bramen van H. Sudre worden ruim 700 grote en kleine soorten vermeld. Sinds vele jaren houdt zich een kleine groep Nederlandse floristen, leden der Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, met de studie der bramen in ons land bezig. Tot dusver zijn reeds ca. 300 der door Sudre vermelde soorten in ons land aangetroffen, waarmede is aangetoond, dat Nederland voor deze plantengroep een belangrijk gebied is.