E. Aartse, J. Bouwmeester, J. van Dijk, M. de Graaf, W. Kuijper & R. Sluys, Flora van de Duinen Bollenstreek, Noordwijk, 1994, 208 pag., winkelprijs ƒ 35, ISBN 90-9007276-4. — Een per landschapstype en deelgebied gerangschikt overzicht van de wilde flora van het gebied tussen Katwijk en Hillegom, met vele interessante observaties. Ook druktechnisch is het boek van hoge kwaliteit, en met name de talrijke kleurenfoto’s zijn een lust voor het oog. W. Adler, K. Oswald & R. Fischer, Exkursionsflora von Osterreich, Stuttgart, 1994, 1180 pag., 510 illustraties, DM 78, ISBN 3-8001-3461-6, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Duitsland. — Handzame flora van klein formaat, stevig gebonden. Voor de eerste hoofdsleutel vindt men 184 pagina’s met hoofdstukken over taxonomie, nomenclatuur, morfologie, ecologie, endemisme, vegetatiekunde, enzovoort. De talrijke en niet altijd logische afkortingen in de sleutels en beschrijvingen bemoeilijken het gebruik: de gemiddelde Nederlander zal vaak de lange lijst van afkortingen moeten raadplegen. Over het algemeen is men terughoudend in het opnemen van ‘kleine soorten’, zoals die beschreven zijn in genera als Rubus en Taraxacum. Binnen de Orchideeëngenera Epipactis en Nigritella worden echter wel een aantal taxa met een zeer onduidelijke status opgenomen. De plaatjes ter verduidelijking van de sleutels zijn zeer schematisch en gering in aantal, maar waarschijnlijk had een ruimere toepassing van plaatjes het boek dikker gemaakt en dus minder bruikbaar in het veld. Het boek is zeer aan te bevelen voor de vakantieganger die meer informatie over de Oostenrijkse flora wil hebben dan de vele gidsen met kleurplaatjes kunnen bieden!