De provincie Zuid-Holland heeft sinds 1976 vegetatie-opnamen gemaakt in heel de provincie met uitzondering van stedelijk gebied en enkele grote natuurterreinen als de Nieuwkoopse Plassen. In totaal zijn 85.000 vegetatie-opnamen in computerbestanden opgenomen. De opnamen zijn in twee ronden verzameld. Een eerste ronde tussen 1976 en 1982 en een tweede ronde tussen 1984 en 1992, waarbij zoveel mogelijk locaties opnieuw zijn bezocht. In het totaal zijn verspreid over het gehele gebied, uitgezonderd de duinen, 14.000 locaties opnieuw bezocht. Door het grote aantal herhalingsopnamen is een goed inzicht te krijgen in de veranderingen in de tijd.