Deze rapporten zijn te bestellen door overmaking van het vermelde bedrag op bankrekening 36.70.54.612 t.n.v. Alterra te Wageningen, onder vermelding van het gewenste rapportnummer. G.H.P. Dirkx, Historische ecologie van hooimaatjes in ‘De Wildernis’ (Overijssel), Wageningen, 2002, 76 pag. incl. bijlagen, € 18, Alterra-rapport 392.