SCHMEIL-FITSCHEN, Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten. 81. Auflage von W. Rauh & K. Senghas. 516 S., 1103 Abb. Quelle & Meyer, Heidelberg, 1968 — DM. 16,80. Van de algemeen bekende flora van Schmeil-Fitschen waarvan thans twee afzonderlijke bewerkingen verschijnen, nl. één in West-Duitsland en één in de D.D.R. ontvingen wij de 81e druk van de Westduitse uitgave, de eerste volledige nieuwe bewerking van deze flora sedert de 70e druk van 1960. Niettegenstaande de omvang van het boek van 549 tot 516 pagina’s werd gereduceerd geeft deze druk toch heel wat meer dan de diverse voorafgaande, dank zij de toepassing van een kleiner, doch toch nog zeer duidelijk lettertype. Zo werden o.a. hoofdstukken toegevoegd over de indeling van het plantenrijk, over nomenclatuur en over de in recente tijd in Duitsland en de aangrenzende gebieden verschenen flora’s. Vergelijken wij de determineertabellen van deze druk met die der voorafgaande, dan blijkt dat de bewerkers daarin vele verbeteringen hebben aangebracht. Bovendien is het aantal behandelde infraspecifische taxa uitgebreid en zijn de gegevens over het binnen het gebied van de flora voorkomen der soorten aanzienlijk aangevuld. Dit laatste was vooral nodig omdat de flora thans een veel groter gebied omvat dan vroeger het geval was, nl. behalve Duitsland ook Denemarken, Nederland, België, Luxemburg, de Elzas (incl. de Vogezen), de randgebergten van Bohemen en ten slotte de Oostenrijkse landen Vorarlberg, Tirol en Salzburg. Zwitserland werd niet in zijn geheel opgenomen. De bewerkers argumenteren dit door erop te wijzen dat van laatstgenoemd land een goede flora in de Duitse taal bestaat, wat in de eerstgenoemde landen niet het geval is met uitzondering van Oostenrijk. Hiervan bestaat echter al sedert jaren geen kleine handige flora meer, zodat het verantwoord scheen ook de genoemde Oostenrijkse gebieden op te nemen. Opname van de flora van geheel Oostenrijk zou het boek te omvangrijk hebben gemaakt.