Deze rapporten zijn te bestellen door overmaking van het vermelde bedrag op bankrekening 36.70.54.612 t.n.v. Alterra te Wageningen, onder vermelding van het gewenste rapportnummer. A.J. Beintema, A. Corporaal & N.A.C. Smits, Natuur in randmeren langs de Noordoostpolder, Wageningen, 2002, 41 pag., € 18, Alterra-rapport 464.