ANON., Inventarisatienota van het afwateringskanaal van ’s-Hertogenbosch naar Drongelen. Stichting „De Waerdman”, Waalwijk, 1976, 76 pag., fotokopie, ƒ 12,50 (excl. porto; te bestellen bij de Stichting, Coubertinlaan 5, Waalwijk). Een pleidooi voor het weren van auto’s op de dijken van het Drongels afwateringskanaal, vooral ten behoeve van het behoud van de rijke mycoflora. H. DE BAKKER & A. W. EDELMAN-VLAM, De Nederlandse bodem in kleur. Stichting voor Bodemkartering & Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocumentatie, Wageningen, 1976, 148 pag. + 32 kleurenfoto’s van bodemprofielen, ƒ 35,—. De 32 hoofdstukken, die elk een beschrijving van een bodemprofiel en het daarbij behorende landschap bevatten, zijn in de jaren 1964—1966 als een reeks artikelen verschenen in het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.